Notaría Criado

Serveis

NOTARIA CRIADO

Els Nostres Serveis

Familia

Capítols matrimonials.

Matrimonis, separacions, divorcis.

Parelles de fet.

Testaments.

Poders preventius, delacions de tutela, testament vital.

Societats Mercantils

Constitució de societats mercantils.

Transmissió de participacions socials.

Altres actes societaris.

Operacions immobiliaries

Compravenda.

Donació d’immobles.

Dissolució de comunitats.

Declaració d’obra.

Modificació de finques per la superfície.

Divisió horitzontal.

Succecions hereditaries

Testaments.

Herències.

Declaració d’hereus.

Pactes successoris.

Fiscalitat

ITP –  AJD – IVA – ISD

IIVTNU (Plusvàlua)

IRPF – IBI (Contribució)

 

Financiació

Préstecs hipotecaris.

Préstecs entre particulars.

cancel·lació d’hipoteca.

Actes

Tot tipus d’actes.

Pòlisses

Tot tipus de pòlisses.

Poders

Tota classe de poders.

Testimonis i legitimacions

Testimonis i legitimacions

Gestió documental

Gestió de documents